Thực phẩm

 Chả Da Bì Ớt Xiêm Nha Trang  Chả Da Bì Ớt Xiêm Nha Trang
120,000₫
 Chao Dừa Thuận Duyên  Chao Dừa Thuận Duyên
30,000₫
 Chao khoai môn Thuận Duyên  Chao khoai môn Thuận Duyên
30,000₫
 Jago Coffee  Jago Coffee
40,000₫

Jago Coffee

40,000₫

 PIZZA PHOMAI TƯƠI  PIZZA PHOMAI TƯƠI
139,000₫
 Trà ô long Cầu Tre  Trà ô long Cầu Tre
36,000₫
 Trà túi lọc Xáo Tam Phân  Trà túi lọc Xáo Tam Phân
80,000₫