Máy phát điện Diesel DEUTZ — Máy phát điện Diesel DEUTZ ĐÈN LED PANEL 300X300 12W ĐÈN LED PANEL 300X300 12W —

Máy phát điện Diesel MITSUBISHI

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENGINE SYSTEM ASIA PTE. LTDLà một công ty con thuộc sở hữu của Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nhật Bản và được thành lập ngày 03/07/1981


Sản phẩm thường được xem cùng