Trà Sữa

 Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen  Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen
25,000₫
 Trà Đào Hạt Chia  Trà Đào Hạt Chia
17,000₫
Hết hàng
 Trà Sữa Đông Trùng Thảo  Trà Sữa Đông Trùng Thảo
20,000₫
 Trà Sữa Giảm Béo  Trà Sữa Giảm Béo
20,000₫
 Trà Sữa Ngất Ngây  Trà Sữa Ngất Ngây
20,000₫
 Trà Sữa Siêu Nhân  Trà Sữa Siêu Nhân
20,000₫
 Trà Tắc Tiền Giang  Trà Tắc Tiền Giang
15,000₫